Garantie

Algemeen

Deze garantiebepalingen gelden voor de consument.
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangende leveringen in het kader van de garantie. Bewaar je aankoopbewijs goed. Reparatie of vervanging binnen de garantie geldt alleen met het originele aankoopbewijs. Garantie en/of eventuele klachten dien je als koper af te handelen met de (web)winkel waar het apparaat gekocht is.

Uitgesloten van garantie
Er geldt geen garantie voor

  1. schade door externe invloeden;
  2. achteloze beschadigingen;
  3. ongepast of onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen en/of het gebruik van niet- originele onderdelen;
  4. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding(en);
  5. veranderingen, invoegingen en/of uitbreidingen van het apparaat;
  6. professioneel gebruik;
  7. Trebs producten die buiten de Trebs webshop zijn besteld. Hiervoor dien je terug te gaan naar de winkel of webshop waar je het desbetreffende Trebs product hebt gekocht. 
  8. reparaties en/of aanpassingen die zijn uitgevoerd door personen of organisaties anders dan Trebs.

Te allen tijde licht de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij Trebs.

Heb je een defect product dat bij Trebs in de webshop is gekocht en binnen de garantie valt? Dan kun je terecht bij onze klantenservice.


Definities
In deze garantiebepalingen wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Trebs;

Commaxx: Commaxx BV gevestigd in Kerkrade.

 

Inhoud en omvang
Als er sprake is van gebreken binnen de garantieperiode, bepaalt Trebs of je apparaat kosteloos gerepareerd of vervangen wordt. Vervangende onderdelen of apparaten worden eigendom van Trebs. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) en toebehoren vallen NIET onder de garantie. Denk hierbij aan batterijen, antennes, afstandsbedieningen, snoeren, knoppen, batterijkleppen en andere dergelijke accessoires. 

Als bij onderzoek en/of reparatie geconstateerd wordt dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik van het apparaat, is er geen sprake van garantie en behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten en materiaalkosten aan je te factureren. We zullen dan vooraf contact met je opnemen, zodat je hierover zelf kunt beslissen.

Zorg ervoor dat je het apparaat in de originele verpakking stopt. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Bij transport van het apparaat zonder geschikte verpakking vervalt de garantie. Het transportrisico ligt namelijk bij jou. Stuur geen extra zaken mee, zoals bijvoorbeeld dvd’s, USB-sticks, of dergelijke. Wanneer deze extra zaken (onbedoeld) kwijtraken kunnen we hier helaas geen verantwoordelijkheid voor nemen.

 

Namaakproducten
Wanneer je rechtstreeks bij Trebs of bij een erkende Trebs-dealer onze producten koopt, weet je zeker dat je een echt Trebs-product hebt. Alleen voor deze echte Trebs producten die bij Trebs of een erkende Trebs-dealer zijn gekocht geldt de beperkte garantie van Trebs.

Wanneer je onze producten koopt bij een niet-erkende Trebs-dealer valt het product alleen onder de garantie van Trebs wanneer de niet-erkende dealer met een gedetailleerde factuur en betalingsbewijs kan aantonen dat het product daadwerkelijk bij Trebs of een erkende Trebs dealer gekocht is. 

Trebs geeft géén garantie op namaakproducten. Als je dergelijke producten probeert door te verkopen, kun je wettelijk aansprakelijk worden gesteld en/of strafrechtelijk vervolgd worden.