Refund policy

RETOURNEREN EN GARANTIE

Heb je bij ons iets besteld en ben je toch niet helemaal tevreden over jouw aankoop? Geen probleem! Voor al onze webshopklanten geldt niet tevreden, geld terug. Je kunt jouw bestelling bij ons binnen 30 dagen na ontvangst kosteloos annuleren.

RETOURVOORWAARDEN

 1. Wettelijk gesteld geldt voor het retourneren van artikelen een retourtermijn van 14 dagen, maar wij hebben dit voor jou uitgebreid naar 30 dagen. Voor jou geldt dus een retourtermijn van 30 dagen voor het retourneren van je artikel(en) vanaf het moment dat je jouw bestelling hebt geannuleerd.
 2. Het artikel is in de originele staat en zit in de originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk)
 3. Voor het retourneren via een DHL Parcel geldt dat je jouw retour kunt aanmelden via ons retourprogramma 

Bij twijfel kun je altijd contact opnemen via Support-button onder in je scherm.

Voor herroeping kan je ook het modelformulier voor herroeping gebruiken.

 

HEB JE EEN INCOMPLEET OF BESCHADIGD PRODUCT ONTVANGEN?

Wanneer je iets bij ons bestelt, mag je ervan uitgaan dat het een kwalitatief hoogwaardig product is. Mocht je een defect, beschadigd of incompleet artikel ontvangen hebben naar aanleiding van je bestelling via onze webshop dan zorgen wij graag voor een goede afhandeling hiervan. Is jouw product defect geraakt binnen de retourtermijn, dan kun je de garantie inroepen via ons retourprogramma. Geef aan om welk product het gaat en vul het digitale formulier zo volledig mogelijk in.

Voor ieder product dat je via onze webshop hebt gekocht geldt de wettelijke garantie van 2 jaar, deze houdt in dat een product hetgeen moet doen of is wat je als klant in alle redelijkheid ervan mag verwachten. De aangeboden eigen garanties of eventuele fabrieksgaranties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke jij als consument hebt. Is jouw product defect geraakt buiten de retourtermijn, maar binnen de garantietermijn en heb je je product via onze webshop gekocht, kijk dan bij onze garantiebepalingen wat je moet doen.

 

HOE SNEL WORD IK TERUGBETAALD NA HET RETOURNEREN?

Zodra je jouw artikel(en) die je via de webshop hebt besteld retourneert, ontvang je het aankoopbedrag van het geretourneerde artikel/de geretourneerde artikelen inclusief leveringskosten zo snel mogelijk van ons terug. Hiervoor geldt een maximale termijn van 10 dagen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden (al naar gelang welk tijdstip eerst valt). Het aankoopbedrag ontvang je via het betaalmiddel waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht.

TREBS GARANTIEBEPALINGEN KLANTEN

Algemeen

Deze garantiebepalingen gelden voor de consument.
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangende leveringen in het kader van de garantie.
Bewaar je aankoopbewijs goed. Reparatie of vervanging binnen de garantie geldt alleen met het originele aankoopbewijs.
Garantie en/of eventuele klachten dien je als koper af te handelen met de (web)winkel waar het apparaat gekocht is.

 

Uitgesloten van garantie

Er geldt geen garantie voor

 1. schade door externe invloeden;
 2. achteloze beschadigingen;
 3. ongepast of onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen en/of het gebruik van niet- originele onderdelen;
 4. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding(en);
 5. veranderingen, invoegingen en/of uitbreidingen van het apparaat;
 6. professioneel gebruik;
 7. Trebs producten die buiten de Trebs webshop zijn besteld. Hiervoor dien je terug te gaan naar de winkel of webshop waar je het desbetreffende Trebs product hebt gekocht. 
 8. reparaties en/of aanpassingen die zijn uitgevoerd door personen of organisaties anders dan Trebs.

Te allen tijde licht de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij Trebs.

Heb je een defect product dat bij Trebs in de webshop is gekocht en binnen de garantie valt? Dan kun je hier ons garantieformulier invullen. Voor alle overige vragen kun je terecht bij onze klantenservice.

 

Definities

In deze garantiebepalingen wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Trebs;

TREBS: Trebs gevestigd in Kerkrade.

 

Inhoud en omvang

Als er sprake is van gebreken binnen de garantieperiode, bepaalt Trebs of je apparaat kosteloos gerepareerd of vervangen wordt. Vervangende onderdelen of apparaten worden eigendom van Trebs. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) en toebehoren vallen NIET onder de garantie. Denk hierbij aan batterijen, antennes, afstandsbedieningen, snoeren, knoppen, batterijkleppen en andere dergelijke accessoires. 

Als bij onderzoek en/of reparatie geconstateerd wordt dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik van het apparaat, is er geen sprake van garantie en behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten en materiaalkosten aan je te factureren. We zullen dan vooraf contact met je opnemen, zodat je hierover zelf kunt beslissen.

Zorg ervoor dat je het apparaat in de originele verpakking stopt. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Bij transport van het apparaat zonder geschikte verpakking vervalt de garantie. Het transportrisico ligt namelijk bij jou. Stuur geen extra zaken mee, zoals bijvoorbeeld dvd’s, usb-sticks, of dergelijke. Wanneer deze extra zaken (onbedoeld) kwijtraken kunnen we hier helaas geen verantwoordelijkheid voor nemen.

 

Namaakproducten

Wanneer je rechtstreeks bij Trebs of bij een erkende Trebs-dealer onze producten koopt, weet je zeker dat je een echt Trebs-product hebt. Alleen voor deze echte Trebs producten die bij Trebs of een erkende Trebs-dealer zijn gekocht geldt de beperkte garantie van Trebs.

Wanneer je onze producten koopt bij een niet-erkende Trebs-dealer valt het product alleen onder de garantie van Trebs wanneer de niet-erkende dealer met een gedetailleerde factuur en betalingsbewijs kan aantonen dat het product daadwerkelijk bij Trebs of een erkende Trebs dealer gekocht is. 

Trebs geeft géén garantie op namaakproducten. Als je dergelijke producten probeert door te verkopen, kun je wettelijk aansprakelijk worden gesteld en/of strafrechtelijk vervolgd worden.